Solomon Wells

Psykosyntesterapi

psykosyntes Solomon Wells

Plats: Stockholm (Alvik) eller Telefon
Språk: Svenska, engelska

Psykosyntesterapi är inte bara till för dem som har psykiska problem eller genomgår en kris. Det handlar lika mycket om att göra en resa där du upptäcker mer av din obegränsade inre värld. Du kan också få hjälp att välja och förverkliga ditt liv på ett sätt som bättre överensstämmer med din innersta längtan. Terapi handlar ofta om att omvandla de (omedvetna) mönster av rädsla, tvivel eller skam som hindrar oss från att vara allt vi kan vara för oss själva och världen.
Behandlingen

Terapimötet består av två delar:

1. Samtalet
Solomon Wells – terapeut
Den första delen är samtal – gärna med coachande och vägledande inriktning. Tillsammans kartlägger vi dina mål och aktuella livssituation. Vi identifierar också både hindren och hur du kan övervinna dem.

2. Aktiv meditation
Terapi är mer än att bara samtala om problem. Det handlar om transformation inifrån och ut. Det gäller att göra något konkret åt problemen eller möjligheterna. Det finns en inneboende intelligens i naturen och även i människan (Självet) och vi behöver låta den verka i oss. Jag vägleder dig att släppa hindren och försvarsmekanismerna som kan hindra denna naturliga process. Ofta styrs vi av intellektet och mer eller mindre destruktiv programmering från tidigare i livet. I den meditativa terapiprocessen kommer du att gå bortom dessa begränsningar. I grundningen ges du tillfälle att släppa taget, slappna av, finna balans, återhämta dig och bli mer närvarande i ditt liv.

Min bakgrund
Under de senaste 14 åren har jag huvudsakligen ägnat mig åt personlig utveckling i olika former. Under utbildningen till UGL-handledare (www.firo.se) har jag lärt mig mycket om gruppdynamik, ledarskapsfrågor och konflikthantering. Under våren 2008 gick jag sista terminen på Psykosynteshusets terapeututbildning.

Under utbildningstiden har jag genomfört över 240 behandlingar vilket har gjort att jag känner mig trygg i rollen som terapeut. Utbildningen har även haft stort fokus på den personliga utvecklingsprocessen, vilket har hjälpt mig att kunna grunda studierna i verkligheten.

Som terapeut strävar jag efter att ta emot och acceptera hela klienten fullt ut. Jag är öppen, ärlig, varm, praktisk och skrattar mycket. Min drivkraft är känslan av mening som kommer med det arbete jag gör med mina klienter.

Om du bara har viljan, kan jag vara närvarande med dig så att du kan tydligare se och ta de konkreta stegen som leder dig till det liv du är värd att leva!

Jag erbjuder även parterapi baserad på IMAGO relationsterapi.

Jag bor idag i Stockholm med min fru och 4 barn.

Varmt välkommen att ringa och boka tid för en prova-på-session (150kr). Jag har min mottagning i Alvik/ Stockholm (20 min från Stockholms central). Terapin kan också utföras via telefon i vissa fall.

En session kostar 400 kr (90 – 120 min)

Solomon Wells
Tel: 0733 897 897
solomon.wells@seana.se

Citat från klienter

”Jag uppskattar Solomon som terapeut för att han är kärleksfull, ödmjuk,
ärlig och har humor. Det känns att han vill hjälpa mig framåt i min
personliga och andliga utveckling. Kreativ, hittar det som just jag behöver.”

”Jag upplever att Solomon är närvarande och uppmärksam. Jag upplever
honom också som inkännande med mycket kärlek och följsamhet. Han kan hålla
fokus och har stor mental kapacitet. Jag känner att han är ren med fina
energier”