Parterapi

Lär er hantera konflikter, komma vidare i relationen eller göra ett värdigt avslut

Testa dig om du behöver parterapi!   Svara ja eller nej på följande frågor:

  1. Upplever du att relationen tar mer energi än den ger?
  2. Känner du dig otrygg med din partner?
  3. Brukar era konflikter sluta olösta?
  4. Känns det som att ni sitter fast i relationen?
  5. Har du svårt för att visa din partner vad du känner?
  6. Har ni svårt att lyssna på varandra?
  7. Brukar du tänka på hur du skulle vilja att din partner var istället?
  8. Skulle du vilja förstå mer av vad som händer i relationen och hur du kan påverka riktningen?
  9. Har ni bestämt er för att skiljas och vill göra ett värdigt avslut?

Om du har svarat JA på minst en av dessa frågor kan det vara lämpligt att rådgöra med din partner om att prova en terapitimme.

Många parterapimodeller går ut på att öka förståelsen genom att prata om problemen utan att ta steget fullt ut genom att faktiskt hjälpa paret vidare i praktiken. Paret brukar lämnas att själva överföra sin ökade förståelse i det dagliga livet. Detta är det svåraste och mest kritiska steget, eftersom det beteende vi vill förändra oftast kommer ur en känslomässig reaktion eller vana som är långt starkare än vår tanke att vi borde handla på ett annat sätt. Det är vid denna kritiska punkt paret behöver mest stöd och vägledning.

För att detta ska fungera krävs olika färdiga strukturer (övningar) som terapeuten kan plocka fram efter vad paret har behov av. T ex finns det övningar som hjälper paret genom deras konflikter, främjar kärleken mellan parterna, medvetandegör bakomliggande behov eller som ökar insikten kring hur vi påverkats av våra föräldrar.

På Psykosynteshuset jobbar vi på tre fronter i parterapin; dels den som ökar insikten om hur man själv fungerar, förståelsen för sin partners upplevelser och för relationen, dels den konfliktlösande praktiska delen och dels den ”kärleksfulla” aspekten av relationen (upplevelsen av vi-het). Tillsammans med allt detta får ni konkreta uppgifter som ni får göra mellan träffarna vilket stimulerar processen framåt även utanför terapirummet.

För närvarande erbjuder två av Psykosynteshuset terapeuter, Solomon Wells och Björn Roxendal parterapi i Stockholm och Dalarna.