Känsloclearing

Grundmetod för Känsloclearing och personlig utveckling

Livet är både den perfekta terapin och den perfekta terapeuten. Om vi kunde utnyttja den resursen obehindrat skulle vi inte behöva någonting mer för att komma vidare i vår utveckling på ett alldeles strålande sätt. Problemet är att vi INTE alltid förmår ta till oss “livets tal”; antingen hör vi inte eller så undviker vi att ta till oss budskapen genom diverse andra försvar. Att praktisera och göra känsloclearing till en vana enligt nedan är ett sätt att börja utnyttja livet som terapeut och hjälp till personlig/andlig utveckling.

Här följet en sammanfattning av den grundläggande principen och metoden för känsloclearing – till för att tillämpas dagligen på egna upplevelser, kriser och reaktioner. Det här fungerar. Det enda som krävs är att du använder det regelbundet. Låt inte enkelheten lura dig!

OBS! För de flesta är det bra att ha en guide/coach/terapeut till stöd tills det blivit en vana och en mer eller mindre självgående process.

1.  Gör det till en vana att observera dina tankar och reaktioner. Stanna upp och ta flera djupa andetag då och då (ofta) under dagen. (Träna medveten närvaro)

Detta är träning i medveten närvaro. Den är nödvändig för att vi ska stärka vår identifikation med det sanna jaget som står stadigt oberoende av yttre omständigheter.

2.  När du observerar att du reagerar med ilska/rädsla/sorg/skam osv: Flytta uppmärksamheten från tankarna till att andas och känna i kroppen tills reaktionen släppt. Ta emot känslan/smärtan som ligger bakom reaktionerna på det som händer och andas igenom den för att låta den gå ut ur kroppen (vilket kan kräva en hel del arbete). ”Andas och känn i kroppen” är egentligen det enda du behöver komma ihåg att göra.

Exempel på situationer som vi ofta reagerar på: Förluster, provokationer, svek, sjukdom, ensamhet, konflikter, kärleksbekymmer, ekonomiska utmaningar, barnproblem. För att kunna släppa tankarna behöver uppmärksamheten riktas mot något som inte är tankar. För att lyckas kan hjälptekniker behöva användas (fysisk aktivitet, sessioner med hjälp av en terapeut osv).

3.  När känsloknutarna är upplösta: Gå tillbaka till “problemet” och ta ställning till om och i så fall vad du kan göra för att förbättra situationen. (Ta ställning, planera)

4.  Antingen acceptera läget eller genomför handlingsplanen. (Handla eller gilla läget)

5.  Gå tillbaks till 2 och 3 om det visar sig att det behövs. (Upprepa vid behov)