Escape the drama

ESCAPE THE DRAMA (PDF)

En uppsats av Maria Wigg-Stone, Psykosyntesterapeut.

“I film och teater är drama med dess intriger, konflikter och antagonister en förväntad
ingrediens för att hålla publiken fängslad ända till handlingen kulminerar i klimax. Vi
identifierar oss med de olika karaktärerna i filmen, känner med dem – deras rädsla, sorg och glädje. I verkliga livet skyr vi förmodligen drama och är samtidigt inte medvetna om att vi själva ständigt agerar i ett drama i stort sett hela tiden. Det är i Karpmans Dramatriangel som vi intar våra roller; hjälpare, förövare och offer. Hur är det möjligt att vi agerar utifrån dessa tre roller utan att veta om det?
Det har jag valt att fördjupa mig inom genom att studera Dramatriangeln. Dramatriangeln har jag valt av både personliga och professionella skäl. Jag finner den intressant och den har genomsyrat hela min utbildning inom psykosyntes och känsloclearing. Ämnet är även ett aktuellt problem hos mig och mina medmänniskor. Jag vill göra tydligt att detta inte är en akademisk text utan en personlig sammanfattning av vad jag lärt mig samt en del egna reflektioner från litteraturen.
Offerskap är så allmängiltigt i vårt samhälle att ingen lyfter på ögonbrynet om någon till
exempel drar en nödlögn. Även om alla vet att det är en lögn går vi med på det eftersom vi alla är medspelare i samma spel. Att klaga eller skylla på yttre omständigheter och andra människor binder oss samman. En gemenskap bildas där en främling kan nås då en bro byggd i samförstånd för oss närmare varandra, om blott för en stund. Vad vi inte ser är att beteendet egentligen för oss isär och skapar separation eftersom det är baserat på en lögn.”