Budord

Budord för Bättre Balans i Livet

 • Det är naturligt och OK med stress, men återhämtning är livsnödvändig
 • Jag behöver inte ta på mig andra människors problem/krav/behov
 • Det är helt OK att göra ingenting. Bara vara är bra.
 • Små framsteg är viktigare/bättre än stora
 • Förlåtelse är nyckeln till frihet
 • Jag sätter mig själv först!
 • Den enda sjukdomen som finns är behovet att vara någon annanstans
 • Det är bara så mycket jag lever i nuet som jag verkligen lever
 • Gör mer av det som är bra!
 • ”Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge”
 • Det är inte hur jag har det utan hur jag tar det