Björn Roxendal

Terapeut och HR-konsult

Björn Roxendal började arbeta som terapeut i Göteborg 1976. Han har många års studier i psykologi, beteendevetenskap och esoterik bakom sig; bl a 6 år på svenska universitet. Han har under över trettio år arbetat med att utveckla syntesen mellan västerländsk psykologi och österländsk andlighet.

I början av 80-talet blev han känd som en av de tidiga New-Age-profilerna i Sverige genom att arrangera ”Livsfestivaler”, grunda Föreningen ”Nya Tidsåldern” och hålla otaliga föredrag, seminarier och kurser i ämnen som anknyter till individens och samhällets medvetandeutveckling. Med en bakgrund som politisk aktivist och naturvetare har han alltid varit angelägen om att förankra det psykologiska och andliga i ett samhällsperspektiv där den vetenskapliga metoden har en viktig plats.

Sedan fem år tillbaks driver Björn en terapeutubildning i Psykosyntes och Känsloclearing i Garpenberg – Psykosynteshuset. Han har även arbetat som HR-konsult för flera stora svenska företag (bl a Nordea och ABB) och kommuner (Falun, Västerås) med rehabilitering, chefsstöd och personalutveckling. Under de senaste 10 åren har han arbetat mycket med stresskadade och ”utbrända” människor, både individuellt och i grupp. (Se artikel i Dalarnas tidningar).

Björn är författare till ”Psykologi, Läran om själen” och ”Att vara eller inte vara” samt medförfattare och redaktör till ”Hälsoboken”Björn Roxendal – Konsult och terapeut (Företagsinformation 1984).

Björn tillämpar med förkärlek metoder som meditation och regression för att hjälpa sina klienter att lösa upp psykiska knutar och uppnå en högre grad av integration och mening i sina liv.

Plats: Stockholm, Dalarna eller Telefon
Språk: Svenska och engelska
En session (1,5 och 2 timmar) kostar 750:-
Regressioner tar 3 timmar och kostar 900:-

Tel: 070 514 2849
bjorn@psykosyntes.net