»
M
E
N
Y
N
«
Psykosyntes – Psykologi och terapi med själ

Psykosyntes

Vi utgår från att psykisk hälsa och välbefinnande är naturliga tillstånd som uttrycker sig när vi lär oss att tillåta det.

Psykosyntes betyder ung. “Att göra själen hel”. Vi arbetar med integration/helande och med att frigöra viljan att fatta livsbefrämjande beslut.

Psykosyntes är ett synsätt – inte en metod. Vi använder metoder från många olika traditioner; coachning, kognitiv terapi, avslappning och meditation, visualiseringar, inre resor, affirmationer, känsloclearing, m.m. I arbetet med parterapi/familjerådgivning använder psykosynteshusets terapeuter ofta metoder som kommer från Imagoterapin.

Till psykosyntesens grundsyn hör uppfattningen att människan dels styrs av vad som är inprogrammerat i hennes undermedvetna, dels har en kärna av rent medvetande utifrån vilken den fria viljan utgår. Ett viktigt begrepp är  “avidentifikation”, vilket innebär att vi gradvis befriar oss från begränsande och negativa definitioner av oss själva för att istället mer och mer identifiera oss med vårt sanna jag – den innersta kärnan av rent medvetande.

Psykosyntesens grundare hette Roberto Assagioli. Han började som lärljunge till Freud men gick vidare till att bli en av den transpersonella psykologins pionjärer. Från Wikipedia:

Assagioli tillämpar till en början de psykoanalytiska teorierna och blir medlem av det Internationella psykoanalytiska sällskapet i Zürich. Detta leddes, för övrigt, av Carl Gustav Jung under åren 1910-1914.

Så småningom kom Assagioli, likt C.G. Jung och Adler, att vända psykoanalysen och Freuds idéer ryggen. Framförallt ville Assagioli, förutom driftslivet också räkna med mänskliga uttryck som kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet. Dessa borde ha ett egenvärde och därför studeras för sin egen skull. Assagioli ville räkna med det som var friskt inom varje människa istället för att primärt se på det patologiska.

En av psykosynteshusets terapeutelever (Anette Nilsson) har i några punkter  försökt uttrycka något av vad som kan uppnås med denna terapiform:

1. Viljan är central i psykosyntesen och när du tränar den, lär du dig att hantera valsituationer och konflikter och att ta ställning för dig själv och hur du vill forma ditt liv.

2. Genom att släppa de falska föreställningar du har om dig själv, skapar du plats för ditt sanna jag att att träda fram.

3. Tillsammans definierar, utforskar och stärker vi dina inre och yttre resurser.

4. Vi stödjer dig i att sluta springa ifrån de delar som du inte vill kännas vid och att möta allt som finns i dig.

5. Du blir fri från din ångest genom att släppa kampen mot rädslan och bli vän med den.


En Rox Produktion
© Psykosynteshuset